Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor Moldindconbank!

07.03.2018

AVIZ

de convocare a Adunării generale ordinare anuale

a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu pct.6.1. din Statutul Băncii Comerciale  „Moldindconbank” S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 02.03.2018, pentru data de 20.04.2018 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. Forma de ţinere a Adunării – prin corespondenţă.

Adunarea se va ține la data de 20.04.2018, orele 11:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017.
  2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
  3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a băncii pentru anul 2017.
  4. Despre activitatea Consiliului și Comitetului de conducere a băncii întru restabilirea organelor permanente de conducere.
  5. Despre achitarea dividendelor.
  6. Cu privire la aprobarea Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
  7. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
  8. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori a băncii.
  9. Cu privire la abrogarea unor documente normative interne.
  10. Cu privire la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar în anul 2018 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 07.03.2018, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ţinerii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. începând cu 10.04.2018 (în zilele de lucru), de la ora 10:00 până la ora 16:00, la sediul băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38.

Buletinul de vot urmează a fi completat şi prezentat la oficiul central al băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească, 38, nu mai târziu de 19.04.2018, ora 17:00 inclusiv. Informaţia privind modul de completare a buletinului de vot este cuprinsă în textul buletinului.

Rezultatul votului la Adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă, va fi adus la cunoştinţa acţionarilor băncii prin publicarea unui comunicat informativ în ediţiile periodice „Capital Market” şi „Moldova Suverană” şi pe pagina web a băncii (www.micb.md), în termenul stabilit de legislaţia în vigoare.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71