Arhiva noutatilor

COMUNICAT DE PRESĂ

29.01.2018

Prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/1 din 29.01.2018, s-a hotărât înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a următoarelor:

1. Radierea a 3173751 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune (cod ISIN MD14MICB1008) ale BC "Moldindconbank" S.A. cu restructurarea emisiunilor anterioare, I-XVI.
2. Emisiunea suplimentară de acţiuni ale BC "Moldindconbank" S.A. în sumă de 317375100 lei în număr de 3173751 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 100 lei per acţiune, plasate în emisiunea a XVII-a.

Înregistrările nominalizate în Registrul de stat al valorilor mobiliare sunt legate de anularea acţiunilor ce aparţineau grupului de acţionari, activitatea concertată a cărora a fost constatată de către Banca Naţională a Moldovei prin Hotărârea Comitetului executiv din 20.10.2016 (63,89% din capitalul social al băncii) şi emiterea unor noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă.

Înscrierile corespunzătoare urmează a fi înregistrate în Registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale BC "Moldindconbank" S.A., în modul şi în termenul stabilit de legislaţie.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71