Arhiva noutatilor

Comunicat de presă

06.07.2016

În legătură cu declaraţiile dlui Sergiu Sagaidac, în cadrul emisiunii Interpol de la postul TV7, din 04.07.2016, BC „Moldindconbank” S.A. neagă toate acuzaţiile privind implicarea Băncii şi a angajaţilor săi în fraudarea celor trei bănci, care se află în proces de lichidare (Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank), calificându-le drept nefondate şi aberante.

De menţionat că, plasamentele de bani ale BC „Moldindconbank” S.A. în băncile sus menţionate au fost efectuate cu respectarea tuturor prevederilor legislaţiei şi regulamentelor BNM, fiind o practică obişnuită pentru activitatea băncilor comerciale.

Mai mult, menţionarea Dlui Leonid Talmaci în lista martorilor sau a persoanelor potenţial implicate în fraudarea băncilor este absurdă, pe motiv că dumnealui şi-a început exercitarea funcţiilor în calitate de preşedinte al Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A. din 20 ianuarie 2015, cu câteva luni după instituirea de către BNM a regimului administrării speciale în băncile sus menţionate.

Luând în consideraţie argumentele expuse, BC „Moldindconbank” S.A. informează că întreprinde măsurile necesare în vederea înaintării în judecată a acţiunii în privinţa dlui Sergiu Sagaidac, în legătură cu lansarea declaraţiilor nefondate şi defăimătoare, care au cauzat prejudicii morale şi de imagine Băncii şi angajaţilor săi.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71