Arhiva noutatilor

În atenția acționarilor BC „Moldindconbank” S.A.

10.05.2016

Stimați acţionari ai BC „Moldindconbank” S.A.,

            Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii din 28.04.2016 (proces-verbal nr. 06), la 10 iunie 2016, cu începere de la ora 11.00, va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

Ordinea de zi:

 1. Darea de seamă  a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a  Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului  pentru anul 2015.
 2. Alegerea  membrilor  Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
 3. Alegerea  membrilor  Comisiei de cenzori şi  a rezervei Comisiei de cenzori.
 4. Aprobarea Planului strategic al Băncii pentru anii 2016-2020, bugetului şi normativelor de repartizare a beneficiului pe anul 2016.
 5. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC „Moldindconbank” S.A., Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. şi Regulamentul Comisiei de cenzori a BC „Moldindconbank” S.A.
 6. Confirmarea organizaţiei de audit pentru anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

Informaţii suplimentare:

 • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.
 • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 29 aprilie 2016, cu modificările operate după întocmirea listei, dar nu mai tîrziu decît cu 3 zile pînă la data desfăşurării Adunării.
 • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării, începînd cu 31 mai 2016, între orele 9.00 – 16.00, în sediul central al Băncii din str. Armenească, 38, bir. 418, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).
 • Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală acţionarii Băncii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).
 • Înregistrarea participanţilor se efectuează în ziua Adunării între orele 9.30 – 11.00.

În conformitate cu prevederile art.29, alin.1, lit.a) al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din  02.04.97, BC „Moldindconbank” S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la  „Registru-Garant” S.A. (mun. Chişinău, str. M. Varlaam, 65, bir. 333, tel. (022) 22-99-13, (022) 22-99-17).

Preşedintele Comitetului de conducere al Băncii Leonid Talmaci

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71