Arhiva noutatilor

În atenţia acţionarilor Băncii!

06.04.2016

Stimate acţionar al BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii din 31.03.2016 (proces-verbal nr.04), la 20 aprilie 2016, ora 11.00, în sediul Băncii centrale se va desfăşura Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

Ordinea de zi:

  • Cu privire la autorizarea Consiliului Băncii privind aprobarea cheltuielilor legate de atragerea unui investitor strategic în capitalul Băncii.
  • Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară prin corespondenţă.
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la adunare este întocmită la data de 01.04.2016.
  • Exercitarea dreptului de vot se desfăşoară prin completarea buletinului de vot prin corespondenţă expediat fiecărui acţionar sau reprezentantului său legal, ori deţinătorului nominal de acţiuni sub formă de aviz.
  • Buletinul de vot prin corespondenţă urmează să fie semnat de către acţionar sau de reprezentantul său legal şi autentificat de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.
  • Buletinul de vot prin corespondenţă urmează să fie expediat nu mai tîrziu de 20 aprilie 2016, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău. str. Armenească, 38, bir. 418.
  • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începînd cu 11.04.2016, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir.418.

 

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71