News archive

Comunicat informativ privind rezultatele Adunării generale extraordinare a acţionarilor

11.12.2013

La 05 decembrie 2013, în incinta sediului central al Băncii a avut loc Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC”Moldindconbank”S.A. (cvorum 66.81%), la care au fost examinate chestiunile incluse în ordinea de zi şi adoptate următoarele hotărîri:

 • La prima chestiune “Alegerea Comisiei de numărare a voturilor a Adunării generale extraordinare a acţionarilor ”.
 • S-a hotărît: A alege Comisia de numărare a voturilor în următoarea componenţă:

  1. Preşedinte al Comisiei — Alla Ţurcan
  2. Membri ai Comisiei: Nadejda Cuharschi, Anastasia Sosnovscaia, Oleg Ghieş, Oleg Voloşin

  S-a votat:

  1. pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate
  2. contra – 0% din numărul de voturi prezentate
  3. buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate
 • La chestiunea a doua “Alegerea preşedintelui şi secretarului Adunării generale extraordinare a acţionarilor”.
 • S-a hotărît: A alege în calitate de preşedinte al Adunării pe dl. Valerian Mîrzac;

  S-a votat:

  1. pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate
  2. contra – 0% din numărul de voturi prezentate
  3. buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate

  S-a hotărît: A alege în calitate de secretar al Adunării pe dna. Cristalina Dima.

  S-a votat:

  1. pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate.
  2. contra – 0% din numărul de voturi prezentate
  3. buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate.
 • La chestiunea a treia “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC”Moldindconbank”S.A.”
 • S-a hotărît: A aproba modificările şi completările la Statutul BC”Moldindconbank”S.A. în următoarea redacţie:

  • Capitolul II pct. 2.2 litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  • „n) agent bancassurance - încheierea, în baza mandatului acordat de asigurător, în numele şi din contul asiguratorului, a contractelor de asigurare cu terţii conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat”.

  • Capitolul II pct.2.2 se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
  • „o) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, permise de Banca Naţională a Moldovei.”

   S-a votat:

   • pro – 99,80% din numărul de voturi prezentate.
   • contra – 0% din numărul de voturi prezentate
   • buletine nevalabile – 0,20% din numărul de voturi prezentate.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71