News archive

Anunţ pentru acţionari!

20.03.2013

Stimate acţionar al BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr. 1 din 31.01.13), la 26 aprilie 2013, cu începere de la ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

Ordinea de zi:

 1. Darea de seamă a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului pentru anul 2012.
 2. Alegerea membrilor Consiliului BC "Moldindconbank" S.A.
 3. Aprobarea Planului strategic al Băncii pentru anii 2013-2015, bugetului şi normativelor de repartizare a beneficiului pentru anul 2013.
 4. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteea.
 5. Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 13 martie 2013.
  • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării, începînd cu 16 aprilie 2013, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir. 418, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).
  • Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a Băncii acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor - şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).
  • Înregistrarea participanţilor se efectuează în ziua Adunării între orele 9.30 - 10.45.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.97, BC „Moldindconbank” S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul independent „Registru ” S.A. (mun.Chişinău, str. Şciusev, 47, tel: 022 271-177).

  Consiliul BC „Moldindconbank” S.A.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71