News archive

Adunarea generală anuală a acţionarilor BC “Moldindconbank” S.A.

20.04.2012

La 20 aprilie 2012 a avut loc Аdunarea generală anuală a acţionarilor a                        BC "Moldindconbank" S.A. la care a fost prezentat raportul financiar al Băncii pentru anul 2011.

Pentru anul 2011 activele Băncii au crescut cu 1.610 milioane lei şi au constituit 6.727 milioane lei. Volumul creditelor a atins 4.525 milioane lei, depozitele au crescut cu 1.130 milioane lei şi la sfârşitul anului 2011 s-au ridicat la 4.953 milioane lei. Capitalul Băncii a crescut cu 25,8% şi a atins valoarea de 774 milioane lei.

Conform rezultatelor anului 2011, BC "Moldindconbank" S.A. a obţinut un profit de 103,5 milioane lei.

Adunarea generală a acţionarilor a aprobat, de asemenea, dările de seamă anuale ale Consiliului Băncii şi Comisiei de cenzori.

În dările de seamă ale Adunării a fost menţionată creşterea de record, atît pentru Bancă, cît şi pentru piaţa bancară, a indicilor de volum, precum şi a volumului portofoliului de credite, depozitelor atrase şi a împrumuturilor, care au contribuit la afirmarea Băncii în calitate de liderul pieţei după ritmul de creştere a ponderii pe piaţa autohtonă, pe parcursul anului trecut. De asemenea, a fost marcată o creştere semnificativă a eficienţei activităţii şi a capitalizării Băncii.

Acţionarii au aprobat Planul de afaceri al Băncii pentru anul 2012, precum şi Strategia de dezvoltare a Băncii pentru anii 2012-2014.

Adunarea generală a acţionarilor a hotărît din beneficiul obţinut în 2011 de alocat 0,9 mln. lei în fonduri speciale, 38,6 milioane lei de îndreptat la majorarea capitalului de rezervă al Băncii, iar partea care a rămas, în sumă de 64 milioane lei de păstrat  în profit nedistribuit al Băncii.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71