News archive

Anunţ pentru acţionari

14.03.2012

Stimate acţionar al BC „Moldindconbank” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr. 1 din 20.01.12), la 20 aprilie 2012,, cu începere de la ora 11.00 va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 79, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”.

Ordinea de zi:

 1. Darea de seamă a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului pentru anul 2011.
 2. Aprobarea Planului strategic al Băncii pentru anii 2012-2014, bugetului şi normativelor de repartizare a beneficiului pentru anul 2012.
 3. Alegerea membrilor Consiliului de cenzori.
 4. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC „Moldindconbank” S.A., Regulamentului cu privire la Consiliul Băncii şi Regulamentului cu privire la Comisia de cenzori.
 5. Confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.
 6. Informaţii suplimentare:

  • Adunarea se desfăşoară cu prezenţa acţionarilor.
  • Lista acţionarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 7 martie 2012.
  • Înregistrarea acţionarilor sau a reprezentanţilor acestora se efectuează în baza buletinului de identitate sau a paşaportului.
  • În cazul imposibilităţii participării la Adunare, acţionarul are dreptul de a delega o persoană în baza mandatului perfectat conform Legii privind societăţile pe acţiuni, art.57, p.5. Mandatul de participare la adunarea generală se autentifică de notar sau de administraţia organizaţiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acţionarului, iar pentru pensionari - de organul de asistenţă socială de la locul de trai.
  • Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării, începînd cu 10 aprilie 2012, între orele 9.00 – 16.00, în sediul Băncii din str. Armenească, 38, bir. 418, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă şi duminică).

  Înregistrarea participanţilor se efectuează în ziua Adunării între orele 9.30 – 10.45.

În conformitate cu prevederile art.29 alin.a) a Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.97, BC „Moldindconbank” S.A reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Registratorul independent „Registru ” S.A (mun.Chişinău,str.Sciusev 47, tel 271-177).

  Consiliul BC „Moldindconbank” S.A.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71