News archive

Adunarea generală anuală a acţionarilor a BC "Moldindconbank" S.A.

24.04.2009

La 24 aprilie 2009 a avut loc adunarea generală anuală a acţionarilor a BC "Moldindconbank" S.A., la care au fost aprobate rezultatele activităţii băncii pe anul 2008 şi trasate direcţiile dezvoltării băncii pentru anul 2009.

În 2008 banca a înregistrat o majorare a activelor cu 25,5% până la 4,577 miliarde lei. Capitalul băncii a crescut cu 24,8% şi a atins nivelul de 496,3 milioane lei. Profitul băncii pentru anul 2008 a constituit 87,2 milioane lei.

În ciuda situaţiei economice dificile, BC  "Moldindconbank" S.A a menţinut poziţia unei bănci de frunte din Republica Moldova. În condiţiile de criză banca a depăşit cu succes riscurile de pierdere a lichidităţii, riscurile de diminuare a capitalului şi cele valutare şi a acumulat o rezervă considerabilă de lichidităţi.

Acţionarii au decis ca profitul băncii, obţinut în anul 2008, în suma de 87,2 milioane lei să fie folosit la dezvoltarea băncii.

Adunarea anuală a acţionarilor a aprobat rapoartele anuale a Consiliului băncii, Comitetului de Conducere şi a Comisiei de cenzori. Acţionarii au ales pe un termen nou membrii Consiliului şi a Comisiei de cenzori.

În 2009 banca va continua direcţia de dezvoltare în calitate de bancă universală, oferind clienţilor produse corporative (inclusiv creditarea businessului mic şi mijlociu) şi în direcţia amănuntului. Strategia prioritară a băncii în condiţiile anului curent va fi  menţinerea unui nivel satisfăcător de lichidităţii, creşterea prezenţei sale pe piaţa şi promovarea produselor noi, destinate atât businessului mic şi mijlociu, cât  şi persoanelor fizice.

La moment cota de piaţă deţinută de BC "Moldindconbank" S.A. constituie 11,3%, portofoliul clienţilor numără circa 15 mii întreprinderi şi mai mult de 200 mii persoane fizice, care si-au încredinţat mijloacele băncii. Reţeaua de filiale s-a dezvoltat continuu până la 71 de filiale şi reprezentanţe care sunt situate pe tot teritoriul republicii.

Anul 2009 este jubiliar pentru BC "Moldindconbank" S.A., care împlineşte 50 de ani. Banca intenţionează şi în continuare să-şi menţină statutul unei instituţii financiare sigure, care elaborează şi oferă clienţilor săi cele mai convenabile şi atractive produse.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71