News archive

AVIZ pentru clienți - persoane fizice

20.06.2023

Prin prezenta, BC„Moldindconbank”S.A. vă informează, că din data de 1 iulie 2023 se va diminua rata anuală a dobânzii pentru contractele de credit acordate în cadrul Programului de Stat „Prima casă”.

Modificarea respectivă se datorează diminuării Ratei de referință pentru luna mai 2023, publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni), care constituie 7,62%.

Conducerea Băncii

20.06.2023

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71