News archive

Moldindconbank partener WBL4JOB: ACTIVITĂȚI DE PILOTARE A STUDIILOR DUALE LA USARB

27.02.2023

 

La data de 23 februarie 2023, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), a fost realizată prelegerea-dezbatere la unitatea de curs „Bazele activității bancare”, subiectul abordat fiind „Controlul bancar intern: esenţă, tipologie, mecanism”. Ora de curs s-a desfășurat în incinta BC „Moldindconbank” SA, sucursala Bălți de către titularul de curs dr., conf. univ. Victoria Postolache în comun cu directorul sucursalei Bălți dl Iurie Beșliu. Studenții grupelor academice CT21Z, FB21Z și BA21Z au făcut cunoștință cu aspectul teoretic cu privire la controlului bancar intern, mecanismul de realizare a acestuia, principiile unui sistem de control eficient și cerinţele privind activităţile şi procedeele de control intern.

Directorul sucursalei Bălți, dl Iurie Beșliu a explicat studenților care sunt activităţile necesare pentru un control intern bancar eficient, menționând că banca efectuează 3 tipuri de control intern bancar: control preventiv, concomitent și posterior. De asemenea, le-a comunicat despre modul de control a operațiunilor cu cardurile bancare, comunicându-le și despre istoria apariției cardurilor.

Studenții au prezentat un interes sporit față de subiectele abordate și s-au implicat activ în discuție.

Activitatea dată face parte din setul de acțiuni dedicate pilotării învățământului dual pentru specialitățile economice la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Reamintim că Moldindconbank împreună cu USARB sunt partenerii proiectului WBL4JOB demarat de Erasmus+ în Moldova. Scopul acestuia este de a realiza o conexiune dintre învățământul superior și mediul de afaceri prin implementarea unui program de mentorat pentru specialitățile din domeniul științelor economice, cu accent pe realizarea unui învățământ dual în ultimul an de studii pentru absolvenții acestor specialități.

Moldindconbank – mereu alături!

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71