21.12.2022

Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. vă informează că din data de 1 ianuarie 2023, se va majora rata dobânzii anuale la contractele de credit acordate în cadrul Programului de Stat „Prima casă”:

  • cu 2 p.p. pentru creditele acordate până la data de 30.06.2022 (inclusiv);
  • cu 3.95 p.p. pentru creditele acordate din data de 01.07.2022.

Modificarea respectivă se datorează majorării de la 9,47% până la 13,42%, a ratei de referință pentru Programul de stat ”Prima casă” publicată de către BNM (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni), care este parte componentă a ratei dobânzii din cadrul Programului.

Administrația Băncii

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71