16.08.2022

Moldindconbank vă comunică despre modificarea condițiilor promoției și Regulamentului oficial al promoției „Deschide depozit – câștigă automobil!”.

Datorită interesului mare al clienților de a participa la campanie, a fost luată decizia de a include în promoție și depozitele în valută străină - EUR și USD și respectiv, de a modifica punctele relevante din Regulamentul oficial. Printre acestea menționăm:

2.1. În cadrul campaniei promoționale (în continuare ”Promoție”) pot participa deponenții ce au încheiat contracte de depozit în MDL, EUR, USD la BC „Moldindconbank” S.A. în perioada de desfășurare a promoției (în continuare – ”Potențiali participanți”). Soldul depozitului în MDL, la data extragerii premiilor, trebuie să constituie minim 10 000 MDL, soldul depozitului în EUR sau USD la data extragerii premiilor, trebuie să constituie minim 1 000 EUR/ 1 000 USD.

5.1. Pentru a primi statutul de Participant la Promoție şi dreptul de a primi premiile Promoției, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

5.1.1. Deschiderea cel puțin a unui cont de depozit bancar la BC ”Moldindconbank” S.A. în perioada Promoției;

5.1.2. La Promoție, vor participa toate tipurile de depozite la termen în MDL, EUR, USD, cu excepția depozitelor „De economii”.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Regulamentul actualizat sau pagina promoției.

Moldindconbank – mereu alături cu noutăți bune!

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71