15.08.2022

 

BC „Moldindconbank” S.A. informează clienții săi - persoane fizice, care dețin credite pentru investiții imobiliare, cu rata flotantă, privind majorarea, începând cu data de 30 august 2022, a ratei dobânzii cu 2 puncte procentuale.

Scrisoarea de informare cu noul grafic de rambursare a fost expediată la adresele de domiciliu sau electronice ale clienților.

Pentru informații suplimentare сlienții pot contacta Sucursala Băncii prin intermediul căreia a contractat creditul.

Administrația Băncii

15.08.2022

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71