News archive

În atenția executorilor judecătorești

07.04.2022

BC „Moldindconbank” S.A. Vă aduce la cunoștință că toate documentele executorii aferente procedurilor de executare intentate în privința clienților Băncii, urmează a fi prezentate doar la sediul Băncii de pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Armenească nr.38.

În scopul eficientizării și optimizării mecanismului de comunicare, vă recomandăm expedierea Încheierilor de aplicare/anulare a măsurilor asiguratorii în format electronic la adresa dedicată a Băncii executorjudecătoresc@micb.md sau prin intermediul platformei SIA CCDE.

Suplimentar, Vă comunicăm că corespondența precum și actele executorii înaintate Băncii după orele 16:00, vor fi preluate spre executare în următoarea zi lucrătoare.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71