News archive

Aviz privind încetarea utilizării conturilor 2805525 şi 2805125700701 aferent transferurilor în monedă națională şi valută străină

10.02.2022

BC “Moldindconbank” S.A. informează clienții persoane fizice, despre încetarea utilizării conturilor 2805525 şi 2805125700701 pentru convertirea sumei transferurilor în monedă națională şi valută străină, pentru care valuta transferului nu coincide cu valuta contului de card, care se va aplica în termen de două luni, calculați din data publicării prezentului Aviz.

Actualmente, transferurile în monedă națională şi valută străină, pentru care valuta transferului nu coincide cu valuta contului de card, se efectuează cu utilizarea codului IBAN aferent contului de card activ şi este efectuată convertirea automatizată a sumei transferului în valuta contului de card.

Procesarea transferurilor pentru care valuta conturilor nu coincide cu valuta transferului cu utilizarea conturilor 2805525 şi 2805125700701 va posibilă în termen de maxim 60 de zile din data publicării prezentului Aviz, închiderea propriu - zisă a conturilor 2805525 şi 2805125700701 va fi efectuată de Bancă şi data limită fiind 22.04.2022.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71