News archive

Aviz privind închiderea unor conturi curente

28.06.2021

BC “Moldindconbank” S.A. informează clienţii persoane juridice şi  persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat și persoanele învestite de stat cu competenţe de a îndeplini activităţi de interes public despre închiderea conturilor curente:

  • soldul cărora este 0,00 la data închiderii şi  pe parcursul ultimelor 2 ani consecutivi, calculați  din data publicării prezentului Aviz,  în aceste  conturi  nu au  fost efectuate tranzacţii, cu excepţia decontării comisioanelor sau altor plăţi datorate pentru serviciile bancare;
  • soldul cărora este diferit de 0,00 la data închiderii şi pe parcursul ultimilor 3 ani consecutivi,  calculați  din data publicării prezentului Aviz,  în aceste  conturi  nu au  fost efectuate tranzacţii, cu excepţia decontării comisioanelor sau altor plăţi datorate pentru serviciile bancare;

Nu vor fi închise conturile curente,  în cazul in care clientul deține conturi în alte valute, unele dintre care sunt active, inclusiv conturi de depozit, de card și de credit, precum și conturile asupra cărora sunt aplicate sechestre/interdicții/grevări.

Închiderea propriu - zisă a conturilor va fi efectuată de Bancă începând cu  13 iulie 2021.

Pentru menţinerea conturilor curente ce pot fi închise în conformitate cu prezentul Aviz cu statutul de cont deschis, titularii acestora se pot adresa managementului  sucursalei  Băncii, în care acesta a deschis contul curent, în termen 15 zile din data publicării prezentului Aviz, data limită 12 iulie 2021.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71