News archive

AVIZ privind modificarea ratei dobânzii în contractele de credit „Prima casă”

22.12.2020

Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. vă informează că din data de 1 ianuarie 2021, se va diminua rata dobânzii anuale la contractele de credit acordate în cadrul Programului de Stat „Prima casă” cu 0,19 p.p.

Modificarea respectivă se datorează micșorării de la 4,00% până la 3,81%, a ratei de referință pentru Programul de stat ”Prima casă” publicată de către BNM (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni), care este parte componentă a ratei dobânzii din cadrul Programului.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71