News archive

AVIZ privind modificarea ratei dobânzii la soldul conturilor de card

09.12.2020

Prin prezenta, BC "Moldindconbank" S.A. Vă informează, că începând cu data de 08 februarie 2021, se modifică rata dobânzii oferită la soldul conturilor de card pentru Categoria „SOCIAL” după cum urmează:


 

 

 

 

 

  

În legătură cu aceasta, Vă informăm că modificările respective vor fi considerate acceptate de către deținătorul de card dacă acesta, înainte de data menționată a intrării lor în vigoare, nu va informa Banca despre faptul neacceptării acestora.

De asemenea, Vă informăm că în cazul neacceptării modificărilor respective, deținătorul de card este în drept să rezilieze contractul cu Banca în mod gratuit, înainte de data intrării în vigoare a modificărilor date.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71