News archive

Aviz privind închiderea unor conturi curente, titulari ai cărora sunt persoane juridice şi fizice

27.11.2020

BC “Moldindconbank” S.A. informează clienţii persoane juridice şi  persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat și persoanele învestite de stat cu competenţe de a îndeplini activităţi de interes public despre închiderea conturilor curente*, soldul cărora pe parcursul ultimelor 2 ani consecutivi, calculați  din data publicării prezentului Aviz, este zero.

Nu vor fi închise conturile curente,  în cazul în care clientul persoana juridică deține conturi în alte valute, unele dintre care sunt active, inclusiv conturi de depozit, de card și de credit, precum și conturile asupra cărora sunt aplicate sechestre/interdicții/grevări.

Închiderea propriu - zisă a conturilor va fi efectuată de Bancă începând cu 14 decembrie 2020.

Pentru menţinerea conturilor curente, ce pot fi închise în conformitate cu prezentul Aviz, cu statutul de cont deschis, titularii acestora se pot adresa managementului  sucursalei  Băncii, în care aceștia au deschis contul curent, în termen 15 zile din data publicării prezentului Aviz, data limită 14 decembrie 2020.

*Conturile de depozit la termen nu fac obiectul prezentului Aviz.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71