19.06.2020

Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. vă informează că din data de 1 iulie 2020, va diminua rata dobânzii anuale la contractele de credit acordate în cadrul Programului de Stat „Prima casă” cu 1,75 p.p..

Modificarea respectivă se datorează micșorării de la 5,75% până la 4,00%, a ratei de referință pentru Programul de stat ”Prima casă” publicată de către BNM (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni), care este parte componentă a ratei dobânzii din cadrul Programului.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71