20.12.2019

Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. vă informează că din data de 1 ianuarie 2020, va majora rata dobânzii anuale la contractele de credit acordate în cadrul Programului de Stat „Prima casă” cu 1,00 p.p..

Modificarea respectivă se datorează majorării de la 4,75% până la 5,75%, a ratei de referință pentru Programul de stat ”Prima casă” publicată de către BNM (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni), care este parte componentă a ratei dobânzii din cadrul Programului.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71