News archive

AVIZ!

17.06.2019

Avizul privind rezultatele ofertei de preluare obligatorie în privinţa acţiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.

1. Tipul ofertei de preluare: Oferta de preluare obligatorie.

2. Perioada de derulare a ofertei de preluare: Oferta de preluare obligatorie a fost valabilă pentru perioada de 14 zile calendaristice şi a fost cuprinsă între 29.05.2019 şi 11.06.2019

3. Numărul şi data hotărârii C.N.P.F. privind aprobarea prospectului ofertei de preluare: 20/2 din 20.05.2019

4. Datele de identificare ale ofertantului: „DOVERIE-INVEST” J.S.C., cu sediul Bulgaria, or. Sofia 1756, regiunea Sofia (capitală); comuna Stolicina, sectorul Izgrev, c.r. ”Dianabad”, str. Lacezar Stancev, nr.5, bl. A, et.7. IDNO 205426924

5. Persoanele care acţionează în mod concertat cu ofertantul: nu există.

6. Datele de identificare a emitentului valorilor mobiliare care au făcut obiectul ofertei de preluare: BC “Moldindconbank” S.A., cu sediul Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Armenească, 38, IDNO 1002600028096

7. Deţinerea de valori mobiliare a ofertantului anterior iniţierii ofertei de preluare, precum şi procentul reprezentat de acesta: „DOVERIE-INVEST” J.S.C. anterior iniţierii Ofertei a deţinut 3,173,751 de acţiuni ordinare nominative de clasa I emise de BC „Moldindconbank” S.A. (codul ISIN MD14MICB1008), cu valoarea nominală de 100.00 lei fiecare, ceea ce constituie 63,89% din capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A.

8. Datele de identificare ale intermediarului ofertei: BC „Moldindconbank” S.A., adresa sediului mun.Chişinău, str.Armenească, 38, IDNO 1002600028096, care deţine Licenţa de societate de investiţii de categoria „C”, Seria CNPF nr.000814 din “15” martie 2015, eliberată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe termen nelimitat.

9. Locul de derulare a ofertei de preluare (identificarea pieţei reglementate): Piaţa reglementată a SA „Bursa de Valori a Moldovei”

10. Numărul de valori mobiliare care au făcut obiectul ofertei de preluare, precum şi procentul reprezentat de acestea din numărul total de valori mobiliare din aceeaşi clasă: 682,312 de acţiuni, ceea ce reprezintă 13.73% din numărul total de acţiuni emise de BC „Moldindconbank” S.A.

11. Preţul valorilor mobiliare în cadrul ofertei: 240.74 lei per 1 acţiune

12. Numărul de valori mobiliare propuse spre vânzare şi efectiv achiziţionate în cadrul ofertei de preluare, precum şi procentul reprezentat de acestea din numărul total de valori mobiliare din aceeaşi clasă: au fost propuse spre vânzare 682,312 de acţiuni, ceea ce constituie 13.73% din totalul acţiunilor emise; sunt efectiv achiziţionate de către Ofertant 682,312 de acţiuni, ceea ce constituie 13.73% din totalul acţiunilor emise

13. Suma totală plătită pentru valorile mobiliare achiziţionate în cadrul ofertei de preluare: 164,259,790.88 lei

14. Deţinerea de valori mobiliare ale ofertantului, în valoare absolută şi relativă, după derularea ofertei de preluare: 3,856,063 de acţiuni, ceea ce constituie 77.62% din totalul acţiunilor emise de BC „Moldindconbank” S.A.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71