News archive

In the attention of shareholders of BC "Moldindconbank" S.A.

27.03.2019

La data de 22.03.2019, la sediul băncii pe adresa: mun.Chişinău, str.Armenească, 38, a avut loc Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. cu ordinea de zi formată din punct unic: „Cu privire la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului statutar în anul 2019 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia”.

La Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., au participat acţionarii băncii sau reprezentanţii acestora care deţin 83,21% din total acţiuni cu drept de vot aflate în circulație.

Urmare a examinării chestiunii din ordinea de zi, Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A. a confirmat „Moore Stephens KSC” SRL în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar (statutar) al situaţiilor financiare ale BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2019, inclusiv a altor servicii conexe şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.

Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71