News archive

În atenția acţionarilor cu dețineri calificate / beneficiarilor efectivi

26.04.2018

Prin prezenta, BC „Moldindconbank” S.A. Vă reamintește despre necesitatea prezentării Băncii Naţionale a Moldovei, în conformitate cu prevederile cap.VI pct.61 din Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.127 din 27.06.2013, a chestionarului prevăzut în anexa nr.4 din Regulamentul menționat, anual, cel tîrziu pînă la 30 aprilie al anului următor celui de gestiune.

Regulamentul menţionat, inclusiv chestionarul respectiv este disponibil pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei  https://www.bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-detinerea-cotelor-de-participare-capitalul-social-al-bancii.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71