News archive

To the attention of BC "Moldindconbank" S.A. shareholders!

25.04.2018

 

    La 20.04.2018, în incinta băncii pe adresa: mun.Chişinău, str.Armenească, 38, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală prin corespondenţă a acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A.

    În urma examinării tuturor chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii:

 1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a BC „Moldindconbank” S.A. pentru anul 2017: situaţiile financiare anuale ale BC „Moldindconbank” S.A. întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017, cu notele explicative, Raportul auditorului independent, întocmit de către societatea de audit „Moore Stephens KSC” S.R.L. şi Raportul privind activitatea Comisiei de cenzori a băncii pentru anul 2017.
 2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
 3. A aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a băncii (societăţii de audit „Moldauditing” S.R.L., căreia îi sunt delegate împuternicirile Comisiei de cenzori) pentru anul 2017.
 4. A luat act de informația privind activitatea Consiliului și Comitetului de conducere al băncii întru restabilirea organelor permanente de conducere.
 5. A aprobat Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
 6. A aprobat Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A. în redacție nouă.
 7. A aprobat încetarea înainte de termen, începând cu 31.05.2018, a împuternicirilor Comisiei de cenzori a băncii, cu rezilierea anticipată a contractului din 21.06.2016, încheiat cu societatea de audit „Moldauditing” S.R.L.
 8. A abrogat, începând cu data înregistrării de stat la I.P. „Agenţia Servicii Publice” a Statutului Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacţie nouă, Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. și Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” S.A.
  De asemenea, Adunarea a abrogat începând cu 31.05.2018, Codul de guvernare corporativă al BC „Moldindconbank” S.A. și Regulamentul Comisiei de cenzori BC „Moldindconbank” S.A.
 9. A confirmat „Moore Stephens KSC” S.R.L. în calitate de societate de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al situaţiilor financiare ale BC „Moldindconbank” S.A. în anul 2018, inclusiv a altor servicii conexe şi a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.

    La chestiunea nr.5 din ordinea de zi „Despre achitarea dividendelor”, hotărârea nu a fost adoptată din motivul lipsei numărului necesar de voturi (pentru proiectul de hotărâre propus au votat 66,53% din voturile reprezentate la Adunare).

    Ţinînd cont de prevederile art.29 alin.(1) lit.a) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările şi completările ulterioare, BC „Moldindconbank” S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea informării persoanei care ţine registrul acţionarilor băncii „REGISTRU-GARANT” S.A., despre toate schimbările din datele introduse în registru.

    Datele de contact ale societăţii de registru „REGISTRU-GARANT” S.A.: sediul: MD-2012, mun.Chişinău, str.Mitropolit Varlaam, 65, of.333; tel.: 022/ 22-99-17, tel./fax: 022/ 22-99-13.

   

                                                                             Comitetul de conducere al BC „Moldindconbank” S.A.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71