News archive

To the attention of BC "Moldindconbank" S.A. shareholders

04.07.2017

Adunarea generală ordinară anuală ţinută prin corespondenţă a acţionarilor BC "Moldindconbank" S.A. din 30.06.2017 nu a avut loc din motivul lipsei cvorumului necesar.

În conformitate cu prevederile art.58 alin.(3) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii va fi convocată repetat şi se va ţine nu mai devreme de 20 de zile şi nu mai tîrziu de 60 de zile de la data de 30.06.2017.

Comitetul de conducere al băncii

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71