News archive

Bank schedule for May holidays

27.04.2017

Stimaţi clienţi,  

Moldindconbank Vă aduce la cunoştinţă că, în conformitate cu art. 111 al Codului Muncii al Republicii Moldova, zilele de 1 şi 9 mai 2017 - sunt considerate zile de sărbătoare nelucrătoare.

În ziua de 8 mai 2017 vor activa doar filialele și agențiile care au program de lucru stabilit pentru ziua de sâmbătă, cu program redus de o oră.

În ziua de 20 mai 2017 vor activa toate subdiviziunile Băncii, cu program redus de o oră.

Serviciul Suport carduri bancare (+373) 22 54 89 40 va asigura 24/24 asistența deținătorilor de carduri bancare. Pentru achitarea serviciilor comunale, de telecomunicații, grădinițe, transferuri între carduri și alte servicii nu ezitați să utilizați Serviciul Web Banking.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71