News archive

BC „Moldindconbank” S.A. announces the results of the Annual ordinary general meeting of shareholders held on June 10, 2016

10.06.2016

Pe data de 10 iunie 2016, a avut loc Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor BC „Moldindconbank” S.A., conform tradiţiei în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, în cadrul căreia au fost examinate subiectele de interes atât pentru acţionari, cât şi pentru Bancă.

În cadrul Adunării au fost prezentate:

 • Rapoartele de activitate ale Consiliului Băncii,
 • Raportul financiar anual al Băncii,
 • Darea de seamă a Comisiei de cenzori,
 • Repartizarea beneficiului pentru anul 2015.

Totodată au fost aprobate: Planul strategic al Băncii pentru anii 2016-2020, bugetul şi normativele de repartizare a beneficiului pe anul 2016, precum şi modificările şi completările la Statutul BC „Moldindconbank” S.A.

Anul 2015 a fost marcat de stagnarea economiei naţionale, fiind afectată activitatea mediului de afaceri, inclusiv a clienţilor Băncii. Necătând la aceasta, Moldindconbank a reuşit să ţină piept tuturor dificultăţilor şi provocărilor apărute, ba mai mult, şi-a consolidat ferm locul II în topul băncilor naţionale. Am continuat să investim în dezvoltare, tehnologii, produse şi servicii unice pe piaţa bancară. Toate experienţele ne-au întărit şi datorită lor am devenit mai realişti, mai prudenţi şi mai vigilenţi”, a menţionat Preşedintele Comitetului de conducere al BC „Moldindconbank” S.A., Dl Leonid Talmaci.

De asemenea, în cadrul Adunării s-au menţionat cele mai însemnate realizări ale Băncii în anul 2015:

 • Cea mai mare creștere a portofoliului de credite net pe piața bancară din Moldova, obţinută în rezultatul acordării resurselor financiare întreprinderilor și persoanelor fizice;
 • Creşterea esenţială a activelor cu 2,2 miliarde de lei în anul de raportare (+17%), ponderea de piaţă a Băncii pe Total active a atins 22,6%, majorându-se cu 8,5 puncte procentuale;
 • Cea mai mare creștere a depozitelor la termen atrase de la persoane fizice, majorând portofoliul de depozite cu 31%;
 • Extinderea şi dezvoltarea celei mai mari reţele de oficii bancare din ţară, până la 188 de subdiviziuni la finele a. 2015 (în prezent fiind 192 de filiale şi agenţii);
 • Cea mai mare creștere a portofoliului de carduri bancare, cu 59% faţă de anul precedent, ajungând până la 430 mii de carduri în circulaţie;
 • Dezvoltarea celei mai mari reţele de ATM-uri de tip CASH-IN din Moldova, ajungând la 27 de unități la sfârșitul anului 2015 (în prezent sunt disponibile 33 unităţi);
 • Lansarea unei game largi de servicii bancare unice și inovative pentru piața bancară autohtonă, cum ar fi: Cash-in Cardless, Cash-by-Code, Transfer P2P, Mobile-banking, SMS-business etc.;
 • Lansarea şi desfăşurarea unui proiect inedit pentru piaţa bancară autohtonă de “Educaţie financiară” a populaţiei şi mediului de afaceri, prin organizarea seminarelor tematice în toate raioanele ţării şi difuzarea a 16 emisiuni la postul public naţional Moldova 1 cu genericul “O lecţie de educaţie financiară – cu Leonid Talmaci”.

Pe parcursul a 56 de ani de activitate de la fondare, Moldindconbank şi-a dezvoltat activitatea sa bazându-se pe principiul că, succesul depinde direct nivelul de satisfacţie şi sprijinul oferit clienților săi. De aceea, Banca depune tot efortul necesar pentru a răspunde nevoilor actuale ale clienților săi, dar şi pentru a răspunde așteptărilor viitoare în domeniul serviciilor bancare.

O dovadă a succesului strategiei  de piaţă urmărită de Moldindconbank în ultimii ani este creșterea constantă a portofoliului de clienți ai băncii, care pe parcursul anului 2015 a crescut cu 44,7%, până la aproximativ 508 000 de clienţi, inclusiv 484 000 de persoane fizice și 24 000 agenţi economici.

O evoluţie pozitivă în anul 2015 a fost înregistrată şi la principalii indicatori financiari ai Moldindconbank, inclusiv:

 • Activele totale s-au majorat cu 17%, atingând valoarea de 15,5 miliarde lei;
 • Portofoliul de credite brut a demonstrat pe parcursul anului o creştere cu 7,1% , constituind 9,5 miliarde lei;
 • Volumul total al depozitelor a înregistrat valoarea de 11,8 miliarde lei, sau cu 31,1% mai mult faţă de sfârşitul anului 2014;
 • Capitalul Băncii a înregistrat un volum de 1,8 miliarde lei, majorându-se cu 114 milioane lei;
 • Profitul net al Băncii a constituit 143 milioane lei.

Aceste rezultate i-au permis Moldindconbank să-şi consolideze poziţia financiară şi să-şi sporească capitalizarea, factori necesari pentru asigurarea unei dezvoltări durabile pe viitor.

La fel, în cadrul Adunării a fost votată de către acţionari noua componenţă a Consiliului Băncii, pe un termen de 4 ani.

Referindu-se la direcţiile prioritare de dezvoltare şi de orientare ale Băncii pentru 2016, a fost menţionat că Moldindconbank va promova strategia de asigurare a stabilităţii financiare şi consolidare a poziţiilor sale pe piaţa bancară, bazată pe politica adaptivă faţă de meniul intern şi extern, creşterea calitativă şi măsurile de minimizare a riscurilor cu scopul principal de majorare a eficienţei activităţii Băncii şi capitalizarea ei.

Rapoartele financiare ale Băncii pentru anul 2015 au fost auditate şi confirmate de către compania internaţională de audit „Moore Stephens” KSC.

Pe parcursul activităţii sale, BC „Moldindconbank” S.A. şi-a confirmat reputaţia unei bănci de sistem, fiind şi una dintre cei mai mari susţinători ai economiei moldoveneşti, prin contribuţia adusă la dezvoltarea mediului de afaceri şi realizarea diverselor proiecte investiţionale şi sociale.

 

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71