News archive

Press release

03.02.2016

În legătură cu declaraţiile domnului V. Negruţă, apărute în presă în ultimele zile, BC “Moldindconbank” S.A. califică aceste relatări drept iresponsabile şi lipsite de argumente obiective, fapt ce poate influenţa negativ opinia publică şi clienţii Băncii, cu eventuale consecinţe imprevizibile pentru stabilitatea sistemul bancar autohton. Mai mult ca atît, comparaţia făcută între situaţia celor trei bănci aflate în proces de lichidare şi situaţia celor mai mari trei bănci ale sistemului bancar este absolut incorectă şi tendenţioasă.

Ca replică la acuzațiile aduse, BC “Moldindconbank” S.A. aduce la cunoștință publicului şi clienţilor săi că Banca îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova și dezvăluie informația cu privire la activitatea sa respectând toate procedurile şi regulamentele prevăzute de BNM. Informațiile şi rapoartele ce țin de activitatea economico-financiară precum și despre guvernanța băncii sunt publicate pe site-ul oficial al Băncii: www.moldindconbank.md.

Totodată declaraţiile domnului V. Negruţă vin în contradicţie cu ritmul de dezvoltare al Băncii demonstrat în ultimii ani dar şi cu dinamica indicatorilor săi financiari,  BC “Moldindconbank” S.A. înregistrînd în anul 2015 un nivel impresionant al profitului net de 251,3 mil. de lei. În plus, această sumă nu include cele peste 600 de mil. lei, pe care banca le-a direcţionat în rezervele sale cu scopul de a face faţă unor eventuale provocări şi riscuri generate de situaţia macroeconomică instabilă din ţară.

Referitor la creditele neperformante, ţinem să menţionăm că existenţa riscurilor de nerambursare a creditelor în limite rezonabile la băncile din Republica Moldova este absolut firească pentru activitatea bancară, reprezentînd un fenomen ciclic ce poate să se accentueze în condiţiile recesiunii economice. Pentru precizare, la finele anului 2015 BC “Moldindconbank” S.A. a înregistrat o cotă a creditelor neperformante în total credite de 9.1%, nivel sub media pe sistemul bancar de 10% (excluzând cele trei bănci în proces de lichidare).

În acelaşi context dorim să menţionăm rezultatele ultimului sondaj de evaluare a sistemului bancar din RM, în care BC “Moldindconbank” S.A. se bucură de cea mai mare încredere a populaţiei, fapt confirmat şi de creşterea fără precedent în anul 2015 a depozitelor persoanelor fizice cu +2 185 mil. lei (+34,1%), pînă la 8 586 mil. lei, volum ce constituie 25% din toate depozitele populaţiei pe piaţă. Încrederea exprimată nu ne permite să dezamăgim clienţii noştri, dar din contra ne motivează să depunem tot mai mult efort pentru a menţine nivelul obţinut.

Siguranţa şi credibilitatea înaltă de care se bucură BC “Moldindconbank” S.A. este certificată de titlurile din ultimii ani, oferite de experţii internaţionali, şi anume: „Cea mai bună bancă a anului 2014, 2015” şi „Cea mai inovativă bancă din Moldova în anul 2015”.

În baza argumentelor expuse, subliniem că BC “Moldindconbank” S.A.  este o bancă stabilă şi sigură care zilnic investeşte în calitatea serviciilor sale, lansînd produse inovative cu scopul de a oferi noi oportunităţi populaţiei şi mediului de afaceri din Republica Moldova.

Search:
Customer support
(+373) 22 71 71 71