• 04Мар
  • În atenția clienților BC ,,Moldindconbank” S.A.

    În conformitate cu reglementările BNM, clientul poate solicita pentru executare în regim normal sau în regim de urgență orice transfer de credit în monedă națională, inclusiv ordinar şi bugetar.

Все новости