licitatie apartament in Chisinau, sectorul ciocana

25.01.2024

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 01.03.2024, ora 12.00 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a bunurilor imobile: apartamentul nr. 28, nr. Cad 0100304.235.01.028, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Maria Dragan, nr. 2/1 A., preţul iniţial de expunere 375 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 26.02.2024 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Sucursala „Remiz”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN: MD77ML000280900000001290;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 71 71 71