Licitatie cladire cu teren in dolinnoe, Criuleni

15.05.2023

Aviz

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 31.05.2023, ora 09.30 desfăşurarea licitaţiei repetată „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile - teren agricol cu suprafața totală de 0,0473 ha, nr. cadastral 3126214.153 și construcția cu suprafața totală pe perimetru de 93,1 m.p., nr. cadastral 3126214.153.01, situate în rn-ul. Criuleni, com. Dolinnoe, sat. Dolinnoe, ce aparțin cu drept de proprietate S.R.L. „Birroni Company”, la preţul iniţial de expunere 504 045 MDL, iar preţul minim de expunere fiind 453 640 MDL. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 25.05.2023 ora 17.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A;

Codul IBAN MD47ML000000002809906928; Sucursala „Telecentru”, IDNO 1002600028096;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146; 076-717-921.

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40