licitatie BMW X5

16.03.2023

”A V I Z

” BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 12.04.2023, ora 11.00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare a bunului mobil - automobilul BMW X5, anul 2017, nr. de înmatriculare EFQ780, VIN 5UXKR2C54H0U21439, la prețul inițial de expunere 30 000,00 Euro, echivalent în MDL, conform cursului oficial al BNM la data achitării. Licitația va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 06.04.2023 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A; Codul IBAN MD62ML000000002809136672;

Sucursala „Kiev”, IDNO 1002600028096;

Informaţii suplimentare la tel: 076703139, 069367339 e-mail: info@micb.md

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40