licitatie plug

06.09.2022

A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 19.09.2022, ora 11.00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare a bunului mobil - Plugul „Kverneland DAS 9” model 100, nr. de înmatriculare 00409-15, anul de producere 2000, amplasat pe teritoriul „Rom-Cris” SRL, r-nul Dondușeni, s. Tîrnova, la prețul inițial de expunere 20 000,00 lei. Licitația va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, 76A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 13.09.2022 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A;

Codul IBAN: MD98ML000000002809127100; Sucursala „Dondușeni”, IDNO 1002600028096;

Informații suplimentare la tel: 076-703-146, 0795 23 300”

Căutare personalizată:
Serviciul suport clienți
(+373) 22 54-89-40