licitatie teren în r-nul Strășeni, s. Negrești

05.08.2022

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 01.09.2022, ora 12.00 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a bunului imobil - teren cu destinația - agricol, cu suprafața totală de 0,6896 ha, nr. cadastral 8026203.032, situat în r-nul Strășeni, s. Negrești, extravilan, preţul iniţial de expunere fiind 500 000 lei, cu stabilirea limitei de reducere a prețului pînă la suma de 490 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 25.08.2022 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Sucursala „Străşeni”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN: MD58ML000000002809324148;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146, 0795 23 300”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40