licitatie casa in peresecina

05.08.2022

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 01.09.2022, ora 11.00 desfășurarea licitației repetate „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile - casa de locuit individuală cu supr. la sol 183.7 m.p, nr. cadastral 6453206.318.01 și terenul aferent pentru construcții cu suprafața de 0.2813 ha, nr. cadastral 6453206.318, amplasate în r. Orhei, sat. Peresecina, la prețul inițial de expunere 1 523 449 lei, cu stabilirea limitei de reducere a preţului pînă la suma de 1 447 276 lei. Licitația va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 25.08.2022 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A;

Codul IBAN MD89ML000000000280963397; Sucursala „Orhei”, IDNO 1002600028096;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146, 0795 23 300”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40