Licitatie teren in Bacioi

17.06.2022

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 14.07.2022, ora 11.30 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunului imobil - terenul pentru construcții, cu suprafaţa totală de 0,1984 ha, nr. cadastral 5511202.027, situat în mun. Chişinău, com. Băcioi, sat. Băcioi, str. Valea Trandafirilor, la preţul iniţial de expunere 242 471 MDL, iar preţul minim de expunere fiind 230 000 MDL (două sute treizeci mii). Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 11.07.2022 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC” Moldindconbank ” S.A;

Codul IBAN MD60ML000000000280980215; Sucursala “Testemițeanu”, IDNO 1002600028096.”

Informaţii suplimentare la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 076-703-341; 076-717-921.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40