licitatie constructie cu modul de folosinta odihna si agrement, in s. Boscana, r-nul Criuleni

30.05.2022

”A V I Z

BC „Moldindconbank” SA anunţă pentru data de 24.06.2022, ora 15.00 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile: construcție cu modul de folosință – odihnă şi agrement, cu suprafața de 210,5 m.p., nr. cadastral 3118118.055.01; construcție auxiliară, cu suprafața de 122,9 m.p., nr. cadastral 3118118.055.02; teren neproductiv, cu suprafața de 0,0957 ha., nr. cadastral 3118118.055, situate pe adresa r-nul. Criuleni, s. Boșcana, la preţul iniţial de expunere 932 270 lei, iar prețul minim de expunere fiind de 839 043 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 20.06.2022 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A;

Codul IBAN MD34ML000000002809824130; Sucursala „Strășeni”, IDNO 1002600028096;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40