licitatie casa in UTA Gagauzia

13.05.2022

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 02.06.2022, ora 16.00 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile - teren pentru construcţii, cu suprafața totală de 0,3049 ha, cu nr. cadastral 9617103.113, casă de locuit individuală, cu suprafața la sol de 91,6 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.01, construcție accesorie, cu suprafața la sol de 26,7 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.02, construcție accesorie, cu suprafața totală de 35,5 m.p., cu nr. cadastral 9617103.113.03, toate situate pe adresa: Republica Moldova, UTA Găgăuzia, s. Chioselia Rusă, str. Pobeda, nr. 75, la preţul iniţial de expunere 115 000 lei, cu stabilirea limitei de reducere a prețului până la 105 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 27.05.2022 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Sucursala „Comrat”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN: MD46ML000000000280925080;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40