licitatie casa in straseni

30.12.2021

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 25.01.2022, ora 10.00 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile - a bunurilor imobile - construcția cu modul de folosință casa de locuit individuală, cu nr. cadastral 8001119.335.01, suprafața de 192,2 m. p., construcția cu modul de folosință garaj, cu nr. cadastral 8001119.335.02, cu suprafața de 21,1 m.p. și terenul cu destinația pentru construcții, cu nr. cadastral 8001119.335, cu suprafața de 0,06 ha, situate în or. Strășeni, str. Petru Rareș 14, la preţul iniţial de expunere 1 300 000 lei, iar prețul minim de expunere fiind de 1 250 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 19.01.2022 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Codul IBAN MD97ML000000002809424132; Sucursala „Strășeni”, IDNO 1002600028096;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40