Licitatie casa posta veche

29.12.2021

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 25.01.2022, ora 09.00 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunului imobil - casă de locuit individuală, cu suprafața de 75,9 m.p., nr. cadastral 0100412.190.02, amplasată pe teren cu suprafața de 0,0275 ha. (proprietatea municipiului Chișinău), situată în mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Gheorghe Madan, nr. 10, la preţul iniţial de expunere 611 050 lei, iar prețul minim de expunere fiind de 600 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 19.01.2022 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice copia Certificatului sau a Adeverinței de înregistrare a întreprinderii si Extrasul din Registru de stat; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Codul IBAN MD98ML000000002809866143; Sucursala „Alecu Russo”, IDNO 1002600028096;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40