Licitatie cladire administrativa cu teren aferent in Ialoveni

21.12.2021

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 06.01.2022, ora 14:30, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile: - Construcție cu modul de folosință - clădire administrativă, nr. cadastral 5501214.117.01, suprafața la sol de 309 m2, amplasată pe terenul aferent pentru construcții cu nr. cadastral 5501214.117, suprafața totală de 0, 02516 ha, situată în or. Ialoveni, str. Iurii Gagarin, nr. 47, la preţul iniţial de expunere 1 846 564 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 1 215 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 31.12.2021 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Sucursala „Ialoveni”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN MD51ML000000000280901419;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40