licitatie cota parte 1/5 pe strada Kogalniceanu nr. 17

12.11.2021

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 10.12.2021, ora 16:00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile, constituite din 1/5 cotă-parte din: - construcție-casă individuală, s. 60 m.p., nr. cadastral 0100208.237.02; - construcție-casă individuală de locuit, s. 125,4 m.p., nr. cad 0100208.237.03; - construcție accesorie, s. 10,9 m.p., nr. cad. 0100208.237.06; - construcție accesorie, s. 8,6 m.p., nr. cad. 0100208.237.07; - construcție accesorie, s. totală de 10,6 m.p., nr. cad. 0100208.237.08; - construcție accesorie, s.13,7 m.p., nr. cad. 0100208.237.09; - construcție accesorie, s.18,0 m.p., nr. cad. 0100208.237.10; - construcție accesorie, s. 6.0 m.p., nr. cad. 0100208.237.11; - construcție accesorie, s.16,9 m.p., nr. cadastral 0100208.237.12, situate în or. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 17, la prețul inițial de expunere 487 865 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 395 170,65 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 06.12.2021 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Sucursala „Zorile”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN MD03ML000000002809130265;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40