Licitatie casa in sectorul Botanica

12.10.2021

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 27.10.2021, ora 11.30 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a bunului imobil - teren cu destinație pentru construcții, cu suprafața totală de 0,0617 ha, cu numărul cadastral 0100101.785, și construcțiile amplasate pe el: casă de locuit individuală cu suprafața de 138,4 m.p, cu numărul cadastral 0100101.785.01, și garaj cu suprafața de 27,4 m.p, cu numărul cadastral 0100101.785.02, situate în Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str-la. Actor Chiril Știrbu, nr. 9, la preţul iniţial de expunere 5 670 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 21.10.2021 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.; 

Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096;Cod IBAN: MD57ML000000000280910914;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40