Licitatie Spatiu nelocativ anenii noi si din floresti

01.09.2021

„AVIZ

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 21.09.2021, ora 10:00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare în loturi separate după cum urmează: Lot nr. 1 - Cotă parte în mărime de 85,7% din teren, modul de folosință pentru construcție, cu suprafața totală de 0,1278 ha., nr. cadastral 1001206.160 şi cota parte în mărime de 85,7% din construcția amplasată pe acest teren, modul de folosință construcție de cultură şi agrement, cu suprafața totală la sol de 538,5 m.p., nr. cadastral 1001206.160.01, situată în or. Anenii Noi, str. Alexei Sciusev, nr. 1, preţul iniţial de expunere 980 000 lei, iar preţul minim fiind de 874 000 lei. Lot nr. 2 - Teren cu modul de folosinţă pentru construcție cu suprafața de 0,069 ha., nr. cadastral 4501209.001 şi clădirea administrativă amplasată pe acest teren, cu suprafața totală de 237,4 m.p., nr. cadastral 4501209.001.01, situată pe adresa: r-nul Florești, or. Floreşti, bd. Victoriei, nr. 11/A, la preţul iniţial de expunere 1 216 220 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 997 500 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Sciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 15.09.2021 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank”

S.A.; Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN MD64ML000000002809609899;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40