Licitatie edificiu in centrul Orasului Chisinau

04.06.2021

„AVIZ

B.C. „Moldindconbank” S.A. anunță pentru data de 22.06.2021, ora 10.00, desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare a lotului: teren pentru construcții cu nr. cadastral 0100519.025, cu suprafaţa 0,22 ha și construcția nefinalizată de pe acest teren cu nr. cadastral 0100519.025.04, gradul de finalizare 60%, cu suprafaţa la sol - 1638,7 m.p. şi suprafaţa utilă de 10 260,5 m.p., situate în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 150, la preţul inițial de expunere 10 000 000 Euro. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitație şi să depună până la data de 16.06.2021 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar B.C. „Moldindconbank” S.A.; Cod fiscal: 1002600028096;

Codul bănci: MOLDMD2X325; Cod IBAN MD88ML000000028057250005;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-139”

Detalii pe acest link : https://999.md/ru/72514795

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit