licitatie terenuri agricole in Taraclia

04.05.2021

„AVIZ

B.C. „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 21.05.2021, ora 10.00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vânzare în loturi separate a următoarelor bunuri imobile: Lot. nr. 1 - terenuri cu modul de folosință – agricol, cu suprafața de 9.1822 ha., înregistrate în Registru bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 8716101.177, 8716101.185, 8716101.186, 8716105.006, 8716105.008, 8716105.009, 8716105.010, 8716105.013, situate în r. Taraclia, s. Aluatu, la prețul initial de expunere 308 800 MDL; Lot nr. 2 - terenuri cu modul de folosință – grădini, cu suprafața de 6,3795 ha., înregistrate în Registrul bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 8701409.007, 8701409.037, 8701409.116, 8701409.141, 8701409.147, 8701409.148, 8701409.152, 8701409.153, 8701409.155, 8701409.117, 701409.312, 8701410.006, 8701410.063, 8701410.064, 8701410.108, 8701410.109, 8701410.254, 8701410.264, 8701410.271, 8701410.298, 8701410.302, 8701410.321, 8701410.334, situate pe adresa or. Taraclia, extravilan, la prețul initial de expunere 198 200 MDL. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 17.05.2021 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar B.C. „Moldindconbank” S.A;

Codul IBAN MD54ML000000028096092521; Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096;

Informaţii suplimentare la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 076-703-341.”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit