Licitatie două terenuri cu destinaţie pentru construcţii com. Băcioi

17.11.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 29.12.2020, ora 09.30 desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a două terenuri cu destinaţie pentru construcţii în loturi separate după cum urmează: Lot nr. 1-Teren pentru construcţii, cu suprafaţa de 0,1512 ha, nr. cadastral 5511202.503, situat în mun. Chişinău, com. Băcioi, sat. Băcioi, str. Valea Trandafirilor, preţul iniţial de expunere fiind 200 402 lei, iar preţul minim fiind de 162 325,62 lei. Lot nr. 2-Teren pentru construcţii, cu suprafaţa de 0,1512 ha, nr. cadastral 5511202.047, situat în mun. Chişinău, com. Băcioi, sat. Băcioi, str. Ghioceilor, preţul iniţial de expunere fiind 200 402 lei, iar preţul minim fiind de 162 325,62 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 22.12.2020 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Ciocana”, IDNO 1002600028096,

Cod IBAN: MD34ML000000000280954978.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit